fbpx
Güneş enerjisi teknik değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
11 December 2019 Comments Off on Güneş enerjisi teknik değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Haberler admin
Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Madde 3’te yapılan düzenleme ile yönetmeliğin dayanağı olarak 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yerine, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri gösterildi.

Madde 4’te yapılan değişiklik ile de tanımlar kısmında Genel Müdürlük için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ifadesi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Ayrıca Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan LÜY Kapsamında İlgili Şebeke İşletmecisi Tarafından Genel Müdürlüğe Gönderilecek Belgeler bölümündeki koordinat değişikliği talebinde alınacak belgenin gönderileceği makam için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ifadesi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak değiştirildi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191211-4.htm

Yazar Hakkında