Sürdürülebilirlik, Avrupa Birliği’nde ve küresel olarak yeşil ürünler için öngörülen tek pazar için giderek daha önemli hale geldi. Günümüzde elektrik, çok sayıda çok ve tek boyutlu kriterle (örneğin, Karbon Ayak İzi, Yeşil Kaynak vb.) kıyaslanmakta ve etiketlenmektedir. Dahası, çevresel ayak izi bazı ülkelerde yenilenebilir enerji için ihale kriterlerinin bir parçası haline geldi ve büyük olasılıkla geleceğin elektrik piyasalarında daha da ilgili hale gelecektir.

2016-2019 Ecodesign Çalışma Planı çerçevesinde, Avrupa Komisyonu şu anda Ecodesign, Energy Labeling ve Ecolabel gibi politika araçlarının güneş modüllerine, invertörlere ve sistemlere uygulama olasılığını araştırmaktadır. Ecodesign ve Enerji Etiketleme Direktifleri, enerji verimli ürünler için Avrupa politikasının iki temel direğidir. Ecodesign Direktifi kapsamındaki ürünler, ancak enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi ile ilgili minimum gereksinimleri karşıladıkları takdirde Avrupa pazarına sunulabilir. EU Ecolabel, azaltılmış çevresel etkiye sahip ürün ve hizmetleri tanımlayarak çevresel mükemmelliği teşvik eden gönüllü bir etikettir.

  • E-Posta
    satis@pemenerji.com.tr
  • Adres
    PEM PLAZA Ferhatpaşa Mahallesi 31’nci Sokak No:73, 34888 Ataşehir İstanbul-Türkiye